တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

အထုံး, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

အထုံး သို့ Mach 0.001545
အထုံး သို့ Mach အရေအတွက် 0.001497
အထုံး သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 0.001744
အထုံး သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 1.73 * 10-5
အထုံး သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 0.000514
အထုံး သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 1.687809
အထုံး သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 0.562603
အထုံး သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 51.444431
အထုံး သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 0.00032
အထုံး သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 0.514444
အထုံး သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 514.44431
အထုံး သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 1.852
အထုံး သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 6 076.114
အထုံး သို့ တစ်နာရီကိုခြံ 2 025.371
အထုံး သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 185 199.952
အထုံး သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 1 851 999.516
အထုံး သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 1
အထုံး သို့ တစ်နာရီမိုင် 1.150779
အထုံး သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 1 852.000
အထုံး သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 0.030867
အထုံး သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 101.268565
အထုံး သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 33.756188
အထုံး သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 3 086.666
အထုံး သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 0.01918
အထုံး သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 30.866659
အထုံး သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 30 866.659
အထုံး သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 3.09 * 10-5
အထုံး သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 4.59 * 10-5
အထုံး သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 0.000338
အထုံး သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 6.51 * 10-5
အထုံး သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 0.999361
အထုံး သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 0.000347
အထုံး သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 0.001513
အထုံး သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 1.72 * 10-9