တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

အပူချိန်ယူနစ်

ဘွဲ့ Romer, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ဘွဲ့ Romer သို့ Planck အပူချိန် -8.74 * 10-32
ဘွဲ့ Romer သို့ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် -12.380952
ဘွဲ့ Romer သို့ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် 9.714286
ဘွဲ့ Romer သို့ ဘွဲ့ Delisle 108.253968
ဘွဲ့ Romer သို့ ဘွဲ့ Kelvin 260.769048
ဘွဲ့ Romer သို့ ဘွဲ့ Rankine 469.384286
ဘွဲ့ Romer သို့ ဘွဲ့ Reaumur -9.904762
ဘွဲ့ Romer သို့ ဘွဲ့နယူတန် -4.086123