တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

Angle ယူနစ်

Grad, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Grad သို့ Angular Mil 16
Grad သို့ Gon 1
Grad သို့ Octant 0.02
Grad သို့ Radians 0.015708
Grad သို့ Rhumb 0.08
Grad သို့ Sextant 0.015
Grad သို့ ဂျာမန်ထောင် 16
Grad သို့ ဆွီဒင်ထောင် 15.750788
Grad သို့ တော်လှန်ရေး 0.0025
Grad သို့ ထောင့်မှန် 0.01
Grad သို့ ဒီဂရီ 0.9
Grad သို့ ဒုတိယအချက်မှာ (ထောင့်) 3 240
Grad သို့ မိနစ် (ထောင့်) 54
Grad သို့ ရင်ပြင် 0.01
Grad သို့ ရုရှားထောင် 15
Grad သို့ လောင်ဂျီတွဒ်နာရီ 0.06
Grad သို့ အမှတ်လက္ခဏာ 0.03
Grad သို့ အဝန်း 0.0025