တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

အရှည်ယူနစ်

Gunter ရဲ့ link, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Gunter ရဲ့ link သို့ 'ဝ' (ထိုင်း) 0.1006
Gunter ရဲ့ link သို့ Angstrom 2.01 * 109
Gunter ရဲ့ link သို့ Arpent 0.003441
Gunter ရဲ့ link သို့ Attometer 2.01 * 1017
Gunter ရဲ့ link သို့ Barleycorn 23.762844
Gunter ရဲ့ link သို့ Bohr အချင်းဝက် 3.8 * 109
Gunter ရဲ့ link သို့ Cable ကိုအရှည် 0.000917
Gunter ရဲ့ link သို့ Caliber 792.125984
Gunter ရဲ့ link သို့ Cek (ဟောင်ကောင်) 0.541588
Gunter ရဲ့ link သို့ Centiinch 792.125984
Gunter ရဲ့ link သို့ Chi (တရုတ်) 0.60366
Gunter ရဲ့ link သို့ Cho (ဂျပန်) 0.001844
Gunter ရဲ့ link သို့ Cicero 47.527565
Gunter ရဲ့ link သို့ Classical အီလက်ထရွန်အချင်းဝက် 7.14 * 1013
Gunter ရဲ့ link သို့ Cun (တရုတ်) 6.036604
Gunter ရဲ့ link သို့ Decimeter 2.012
Gunter ရဲ့ link သို့ Dekameter 0.02012
Gunter ရဲ့ link သို့ Dioptre 0.2012
Gunter ရဲ့ link သို့ Eksameter 2.01 * 10-19
Gunter ရဲ့ link သို့ Etzbah (သမ္မာကျမ်း) 10.56168
Gunter ရဲ့ link သို့ Femtometer 2.01 * 1014
Gunter ရဲ့ link သို့ Fen (တရုတ်) 60.366037
Gunter ရဲ့ link သို့ Fermi 2.01 * 1014
Gunter ရဲ့ link သို့ Gigalight တစ်နှစ် 2.13 * 10-26
Gunter ရဲ့ link သို့ Gigameter 2.01 * 10-10
Gunter ရဲ့ link သို့ Gunter ရဲ့ကွင်းဆက် 0.01
Gunter ရဲ့ link သို့ Gunter ရဲ့ခြေသည် 0.660105
Gunter ရဲ့ link သို့ Gunter ရဲ့ဝင်ရိုးစွန်း 0.040008
Gunter ရဲ့ link သို့ Gurley ရဲ့ link 1
Gunter ရဲ့ link သို့ Gurley ရဲ့ကွင်းဆက် 0.02
Gunter ရဲ့ link သို့ Hao က (တရုတ်) 6 036.604
Gunter ရဲ့ link သို့ Hectometer 0.002012
Gunter ရဲ့ link သို့ Hiro (ဂျပန်) 0.110671
Gunter ရဲ့ link သို့ Imperial ကွင်းဆက် 0.010002
Gunter ရဲ့ link သို့ Imperial ခြေလျင် 0.619382
Gunter ရဲ့ link သို့ Imperial ခြေလျင် 0.660105
Gunter ရဲ့ link သို့ Imperial ဖာလုံ 0.001
Gunter ရဲ့ link သို့ Imperial မိုင် 0.000125
Gunter ရဲ့ link သို့ Imperial လက်မ 7.92126
Gunter ရဲ့ link သို့ Imperial လိုင်း 95.055109
Gunter ရဲ့ link သို့ Imperial လှံတံ 0.040006
Gunter ရဲ့ link သို့ Imperial သည်စွန်ပလွံ 1.980315
Gunter ရဲ့ link သို့ Jo (ဂျပန်) 0.066403
Gunter ရဲ့ link သို့ Khuep (ထိုင်း) 0.8048
Gunter ရဲ့ link သို့ Kiloparsec 6.52 * 10-21
Gunter ရဲ့ link သို့ Kiloyard 0.00022
Gunter ရဲ့ link သို့ Krabiat (ထိုင်း) 38.632873
Gunter ရဲ့ link သို့ Legua 4.81 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ Lieue metrique 5.03 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ Lieue က de ပို့စ် 5.16 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ Lieue ကွန်မြူ 4.52 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ Lieue အဏ္ဏဝါ 4.53 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ Light ကဒုတိယ 6.71 * 10-10
Gunter ရဲ့ link သို့ Light ကမီလီစက္ကန့ 6.71 * 10-7
Gunter ရဲ့ link သို့ Light-နာရီ 1.86 * 10-13
Gunter ရဲ့ link သို့ Light-အပတ်က 1.11 * 10-15
Gunter ရဲ့ link သို့ Ligne 89.184397
Gunter ရဲ့ link သို့ Linea 103.979328
Gunter ရဲ့ link သို့ Lunar အကွာအဝေး 5.24 * 10-10
Gunter ရဲ့ link သို့ Megameter 2.01 * 10-7
Gunter ရဲ့ link သို့ Megaparsec 6.52 * 10-24
Gunter ရဲ့ link သို့ Microinch 7 921 259.843
Gunter ရဲ့ link သို့ Micron 201 200
Gunter ရဲ့ link သို့ Mo (ဂျပန်) 6 640.264
Gunter ရဲ့ link သို့ Nanometer 2.01 * 108
Gunter ရဲ့ link သို့ Nio (ထိုင်း) 9.659145
Gunter ရဲ့ link သို့ Orgium ၏တထောင် 0.000109
Gunter ရဲ့ link သို့ Parsec 6.52 * 10-18
Gunter ရဲ့ link သို့ Paso 0.144436
Gunter ရဲ့ link သို့ Petameter 2.01 * 10-16
Gunter ရဲ့ link သို့ Pica 47.711643
Gunter ရဲ့ link သို့ Pica 47.527559
Gunter ရဲ့ link သို့ Picometer 2.01 * 1011
Gunter ရဲ့ link သို့ Pied (ပြင်သစ်) 0.619458
Gunter ရဲ့ link သို့ Pixel 763.277693
Gunter ရဲ့ link သို့ Planck အရှည် 1.24 * 1034
Gunter ရဲ့ link သို့ Poppyseed 95.040151
Gunter ရဲ့ link သို့ Pouce 7.432582
Gunter ရဲ့ link သို့ Pulgada 8.664944
Gunter ရဲ့ link သို့ Punto 1 248.139
Gunter ရဲ့ link သို့ Ramsden ရဲ့ link 0.660105
Gunter ရဲ့ link သို့ Ramsden ရဲ့ကွင်းဆက် 0.006601
Gunter ရဲ့ link သို့ Rin (ဂျပန်) 664.026403
Gunter ရဲ့ link သို့ Sen (ထိုင်း) 0.00503
Gunter ရဲ့ link သို့ Shaftment 1.32021
Gunter ရဲ့ link သို့ Shaku (ဂျပန်) 0.664026
Gunter ရဲ့ link သို့ Si (တရုတ်) 60 366.037
Gunter ရဲ့ link သို့ Skein 0.001834
Gunter ရဲ့ link သို့ Sok က (ထိုင်း) 0.4024
Gunter ရဲ့ link သို့ Span 0.88014
Gunter ရဲ့ link သို့ Span (သမ္မာကျမ်း) 0.88014
Gunter ရဲ့ link သို့ Sun က (ဂျပန်) 6.640264
Gunter ရဲ့ link သို့ Sun ကမှကမ္ဘာမြေရဲ့အကွာအဝေး 1.34 * 10-12
Gunter ရဲ့ link သို့ Terameter 2.01 * 10-13
Gunter ရဲ့ link သို့ Toise 0.103232
Gunter ရဲ့ link သို့ Tsun (ဟောင်ကောင်) 5.415882
Gunter ရဲ့ link သို့ Twip 11 451.338
Gunter ရဲ့ link သို့ Vara (စပိန်) 0.722182
Gunter ရဲ့ link သို့ X ကိုယူနစ် 2.01 * 1012
Gunter ရဲ့ link သို့ Yot (ထိုင်း) 1.26 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ Zhang က (တရုတ်) 0.060366
Gunter ရဲ့ link သို့ Вара 0.240727
Gunter ရဲ့ link သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့ဝင်ရိုးစွန်းချင်းဝက် 3.17 * 10-8
Gunter ရဲ့ link သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အီကွေတာအချင်းဝက် 3.15 * 10-8
Gunter ရဲ့ link သို့ ကီလိုမမီတာ 0.000201
Gunter ရဲ့ link သို့ ကု 0.110018
Gunter ရဲ့ link သို့ ကဲန် (ဂျပန်) 0.110671
Gunter ရဲ့ link သို့ ကြယ်သီး 95.040151
Gunter ရဲ့ link သို့ ကြိုးကြီး 0.033005
Gunter ရဲ့ link သို့ ခါးပန်းအပေါ် (သမ္မာကျမ်း) 2.64042
Gunter ရဲ့ link သို့ ခြေချင်း 0.007335
Gunter ရဲ့ link သို့ ခြေမ 0.660105
Gunter ရဲ့ link သို့ ဂဏန်း 10.56168
Gunter ရဲ့ link သို့ ဂျပန် cho 0.001844
Gunter ရဲ့ link သို့ ဂျပန် ken 0.110668
Gunter ရဲ့ link သို့ ဂျပန် ken-shaku 0.664006
Gunter ရဲ့ link သို့ ဂျပန် ri 5.12 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ ဂျပန်သီဆို 6.640061
Gunter ရဲ့ link သို့ စင်တီမီတာ 20.12
Gunter ရဲ့ link သို့ တုတ်ချွန် 0.146647
Gunter ရဲ့ link သို့ ထိန်သိမ်းယူနစ် 4.526434
Gunter ရဲ့ link သို့ နက္ခတ္တဗေဒယူနစ် 1.34 * 10-12
Gunter ရဲ့ link သို့ နေရောင်ခြည်အချင်းဝက် 2.89 * 10-10
Gunter ရဲ့ link သို့ ပထဝီမိုင် 2.71 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ ပန်ကာ (ဟောင်ကောင်) 54.158816
Gunter ရဲ့ link သို့ ပုံမှန်အတိုင်း 0.040006
Gunter ရဲ့ link သို့ ပုံမှန်အတိုင်း 0.034411
Gunter ရဲ့ link သို့ ဘူ (ဂျပန်) 66.40264
Gunter ရဲ့ link သို့ မင်းတုံး 0.0055
Gunter ရဲ့ link သို့ မိုက်ခရိုမီတာ (Micron) 201 200
Gunter ရဲ့ link သို့ မိုင် (ရှေးဟောငျးဂရိ) 0.000145
Gunter ရဲ့ link သို့ မီတာ 0.2012
Gunter ရဲ့ link သို့ မီလီမီတာ 201.2
Gunter ရဲ့ link သို့ မြေယာ 0.000125
Gunter ရဲ့ link သို့ မြော 0.040006
Gunter ရဲ့ link သို့ ယဉ် (တရုတ်) 0.006037
Gunter ရဲ့ link သို့ ရေကြောင်းမိုင် 0.000109
Gunter ရဲ့ link သို့ ရေကြောင်းလိဂ် 3.62 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ ရှေးခေတ်ရောမ akt 0.005247
Gunter ရဲ့ link သို့ ရှေးခေတ်ရောမ decimpeda 0.062969
Gunter ရဲ့ link သို့ ရှေးခေတ်ရောမ millarium 0.000126
Gunter ရဲ့ link သို့ ရှေးခေတ်ရောမ ped (ligal) 0.755823
Gunter ရဲ့ link သို့ ရှေးခေတ်ရောမ ped (သာမန်) 0.629695
Gunter ရဲ့ link သို့ ရှေးခေတ်ရောမဂဏန်း 10.075112
Gunter ရဲ့ link သို့ ရှေးခေတ်ရောမအတောင်တတောင် 0.419796
Gunter ရဲ့ link သို့ ရှေးခေတ်ရောမအရှိန်အဟုန် 0.125939
Gunter ရဲ့ link သို့ ရှေးခေတ်ရောမအောင်စ (လက်မ) 7.556334
Gunter ရဲ့ link သို့ လက် 1.980315
Gunter ရဲ့ link သို့ လက် 1.980315
Gunter ရဲ့ link သို့ လက်ဝါး 2.64042
Gunter ရဲ့ link သို့ လကျခြောငျး 9.054905
Gunter ရဲ့ link သို့ လိုင်း 95.040151
Gunter ရဲ့ link သို့ လီ (တရုတ်) 0.000402
Gunter ရဲ့ link သို့ လီသေးငယ်တဲ့ (တရုတ်) 603.660366
Gunter ရဲ့ link သို့ သံမှို 0.88014
Gunter ရဲ့ link သို့ ဟူ (တရုတ်) 603 660.366
Gunter ရဲ့ link သို့ အတောင်တတောင် (သမ္မာကျမ်း) 0.44007
Gunter ရဲ့ link သို့ အဖွဲ့ချုပ်, ဧကရာဇ် LEA 4.17 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ အမှတ် 570.330775
Gunter ရဲ့ link သို့ အရှည်၏အနုမြူယူနစ် 3.8 * 109
Gunter ရဲ့ link သို့ အရှိန်အဟုန် 0.264042
Gunter ရဲ့ link သို့ အလင်းသည် microsecond 0.000671
Gunter ရဲ့ link သို့ အလင်းသည် nanosecond 0.671131
Gunter ရဲ့ link သို့ အလင်းသည်တစ်နှစ် 2.13 * 10-17
Gunter ရဲ့ link သို့ အလင်းသည်နေ့ 7.77 * 10-15
Gunter ရဲ့ link သို့ အလင်းသည်မိနစ် 1.12 * 10-11
Gunter ရဲ့ link သို့ အလျားလိုက်အစေး 39.606299
Gunter ရဲ့ link သို့ အသေးစား cable ကိုအရှည် 0.001086
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှား ELL 0.479048
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှား kosaya sazhen 0.081129
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှား makhovaya sazhen 0.114318
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှား mezhevaya verst 9.43 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှား pyad 1.131609
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှား sazhen 0.282902
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှား sazhen 0.094301
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှား vershok 4.526435
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှား verst 0.000189
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှားမိုင် 2.69 * 10-5
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှားလက်မ 7.92126
Gunter ရဲ့ link သို့ အဟောငျးရုရှားလိုင်း 79.212601
Gunter ရဲ့ link သို့ အားကစားကွင်း ptolemey 0.001088
Gunter ရဲ့ link သို့ အားကစားကွင်းထပ်ခိုး 0.001088
Gunter ရဲ့ link သို့ အားကစားကွင်းအိုလံပစ် 0.001046
Gunter ရဲ့ link သို့ အိမ်ဝင်းခြံ 0.220035
Gunter ရဲ့ link သို့ ဧဒုံပြောင်းကုန်ပြီ 1.54 * 10-27