တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

လောင်ကျွမ်းခြင်း၏တိကျသောစွမ်းအင်, အပူ (Volume ကိုတစ်ဦးလျှင်) ယူနစ်

ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ Joule နှုန်းကုဗမီတာ 67 066.103
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ Joule နှုန်းလီတာ 67.066103
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ ကုဗစင်တီမီတာနှုန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကယ်လိုရီ 0.016018
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ ကုဗပေလျှင် Therm 1.8 * 10-5
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ ကုဗပေလျှင် ThermoChemical ဗြိတိသျှတို့အပူယူနစ် 1.801205
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ ကုဗပေလျှင်နိုင်ငံတကာကိုဗြိတိသျှအပူယူနစ် 1.8
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ ကုဗမီတာလျှင် Joule 67 066.103
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ ကုဗမီတာလျှင် Megajoule 0.067066
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် 67.066103
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie 16.018464
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm 2.89 * 10-6
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ မက်ထရစ်မြင်းကောင်ရေအား-တစ်နာရီလျှင်အမေရိကန်ဂါလံ 9.59 * 10-5
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ မြင်းကောင်ရေအားအင်အားသုံး-တစ်နာရီလျှင်အမေရိကန်ဂါလံ 9.46 * 10-5
ကုဗပေလျှင်စင်တီဂရိတ်အပူယူနစ် သို့ လီတာနှုန်း Joule 67.066103