လက်စွပ်အရွယ်အစား

လက်စွပ်အရွယ်အစားကြီးမားပြီးသေးငယ်တဲ့လက်စွပ်ကိုအမေရိကန်, ဗြိတိန်၏ဇယား, ရုရှ, ဂျပန်အရွယ်အစား, မီလီမီတာနှင့်လက်မရှိအချင်း, ဒါမှမဟုတ်လက်ချောင်းလုံးပတ်အရွယ်အစားပါရှိသည်။

 

 

အချင်း
(လက်မ)
အချင်း
(မီလီမီတာ)
လကျခြောငျး
circumference
(မီလီမီတာ)
ရုရှား UK US ဂျပန်
0.553 14.05 44 14 F 3 4
0.569 14.4 45.2 14 1/2   3 1/2  
0.585 14.8 46.5 15 H 1/2 4 7
0.601 15.3 47.8 15 1/2 I 1/2 4 1/2 8
0.618 15.7 49 15 3/4 J 1/2 5 9
  15.9 50 16 K 5 1/4 9
0.634 16.1 50.3 16 1/3 L 5 1/2 10
  16.3 51.2 16 1/2 L 5 3/4 11
0.65 16.5 51.5 16 2/3 M 6 12
  16.7 52.5 17 M 6 1/4 12
0.666 16.9 52.8 17 1/9 N 6 1/2 13
  17.1 53.8 17 1/4 N 6 3/4  
0.683 17.3 54 17 1/2 O 7 14
  17.5 55.1 17 3/4 O 7 1/4  
0.699 17.7 55.3 17 8/9 P 7 1/2 15
  17.9 56.3 18 P 7 3/4  
0.716 18.2 56.6 18.3 Q 8 16
  18.3 57.6 18 1/2 Q 8 1/4  
0.732 18.5 57.8 18 2/3 Q 1/2 8 1/2 17
  18.7 58.9 19 R 8 3/4  
0.748 18.9 59.1 19.1 R 1/2 9 18
  19.1 60.2 19 1/3 S 9 1/4  
0.764 19.3 60.3 19 1/2 S 1/2 9 1/2 19
  19.5 61.4 20 T 9 3/4  
0.781 19.8 61.6 20 1/4 T 1/2 10 20
0.798 20.2 62.8 20 1/3 U 1/2 10 1/2 22
  20.3 64 20 3/4 V 10 3/4  
0.814 20.7 64.1 21 V 1/2 11 23
  21 65.3 21 1/4 W 11 1/2 24
0.846 21.2 66.6 21 3/4 W 1/2 12 25
0.862 21.9 67.9   Z 12 1/2 26