တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

အပူချိန်ယူနစ်

Planck အပူချိန်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

Planck အပူချိန် သို့ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 1.42 * 1032
Planck အပူချိန် သို့ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် 2.55 * 1032
Planck အပူချိန် သို့ ဘွဲ့ Delisle -9.45 * 1031
Planck အပူချိန် သို့ ဘွဲ့ Kelvin 1.42 * 1032
Planck အပူချိန် သို့ ဘွဲ့ Rankine 2.55 * 1032
Planck အပူချိန် သို့ ဘွဲ့ Reaumur 1.13 * 1032
Planck အပူချိန် သို့ ဘွဲ့ Romer 7.44 * 1031
Planck အပူချိန် သို့ ဘွဲ့နယူတန် 4.68 * 1031