တိုင်းတာခြင်းယူနစ် converter ကို

မြန်နှုန်းယူနစ်

တစ်နာရီကိုခြံ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ

တစ်နာရီကိုခြံ သို့ Mach 7.63 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ Mach အရေအတွက် 7.39 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ Mach အရေအတွက် (SI) 8.61 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ ကမ္ဘာမြေရဲ့အလျင် 8.53 * 10-9
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်ကီလိုမီတာ 2.54 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြေလျင် 0.000833
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်ခြံ 0.000278
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်စင်တီမီတာ 0.0254
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်မိုင် 1.58 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီတာ 0.000254
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ စက္ကန့်လျှင်မီလီမီတာ 0.254
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ 0.000914
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်နာရီကိုခြေလျင် 3
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်နာရီကိုစင်တီမီတာ 91.44
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်နာရီကိုမီလီမီတာ 914.4
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်နာရီကိုရေကြောင်းမိုင် 0.000494
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်နာရီမိုင် 0.000568
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်နာရီလျှင်မီတာ 0.9144
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ကီလိုမီတာ 1.52 * 10-5
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြေလျင် 0.05
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်ခြံ 0.016667
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်စင်တီမီတာ 1.524
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မိုင် 9.47 * 10-6
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီတာ 0.01524
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တစ်မိနစ်လျှင်မီလီမီတာ 15.24
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ တတိယအချက်အနတ်မင်းကြီးအလျင် 1.52 * 10-8
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ ဒုတိယအနတ်မင်းကြီးအလျင် 2.27 * 10-8
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ ပင်လယ်ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.67 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ ပထမဦးစွာနတ်မင်းကြီးအလျင် 3.22 * 10-8
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထုံး 0.000493
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ ရေထဲမှာအသံမြန်နှုန်း 1.71 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ လေထုထဲတွင်အသံမြန်နှုန်း 7.47 * 10-7
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ လေဟာနယ်ထဲမှာအလင်း၏အမြန်နှုန်းကို 8.47 * 10-13
တစ်နာရီကိုခြံ သို့ အထုံး 0.000494