အကြိုက်ဆုံးမှ Add
 
အကြိုက်ဆုံးကနေ Remove

အမ်ပီယာ / မိနစ် သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ

1 အမ်ပီယာ / မိနစ် တန်းတူ 3.74 * 1020 မူလတန်းတာဝန်ခံ
1 အမ်ပီယာ / မိနစ် တန်းတူ 3.74 * 1020 မူလတန်းတာဝန်ခံ
1 မူလတန်းတာဝန်ခံ တန်းတူ 2.67 * 10-21 အမ်ပီယာ / မိနစ်

တိုင်းတာခြင်းယူနစ်: လျှပ်စစ်တာဝန်ခံ

ပွောငျး အမ်ပီယာ / မိနစ် သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ။ နယူးကူးပြောင်း။

အမ်ပီယာ / မိနစ်
ပွောငျးလဲ
မူလတန်းတာဝန်ခံ ပွောငျး
      အမ်ပီယာ / မိနစ် ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      မူလတန်းတာဝန်ခံ ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      မူလတန်းတာဝန်ခံ သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ်
      အမ်ပီယာ / မိနစ် သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ အမ်ပီယာ / မိနစ် သို့ မူလတန်းတာဝန်ခံ

အမ်ပီယာ / မိနစ် 1 5 10 25 50 100 250 500
မူလတန်းတာဝန်ခံ 3.74 * 1020 1.87 * 1021 3.74 * 1021 9.36 * 1021 1.87 * 1022 3.74 * 1022 9.36 * 1022 1.87 * 1023

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ မူလတန်းတာဝန်ခံ သို့ အမ်ပီယာ / မိနစ်

မူလတန်းတာဝန်ခံ 10 * 1020 5 * 1021 10 * 1021 2.5 * 1022 5 * 1022 10 * 1022 2.5 * 1023 5 * 1023
အမ်ပီယာ / မိနစ် 2.67 13.351 26.703 66.757 133.515 267.03 667.574 1 335.148