အကြိုက်ဆုံးမှ Add
 
အကြိုက်ဆုံးကနေ Remove

ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm သို့ ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie

1 ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm တန်းတူ 5 543 131.869 ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie
1 ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm တန်းတူ 5 543 131.869 ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie
1 ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie တန်းတူ 1.8 * 10-7 ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm

တိုင်းတာခြင်းယူနစ်: တိကျတဲ့စွမ်းအင်, လောင်ကျွမ်းခြင်း၏အပူ

ပွောငျး ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm သို့ ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie။ နယူးကူးပြောင်း။

ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm
ပွောငျးလဲ
ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie ပွောငျး
      ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm
      ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm သို့ ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm သို့ ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie

ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm 1 5 10 25 50 100 250 500
ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie 5 543 131.869 2.77 * 107 5.54 * 107 1.39 * 108 2.77 * 108 5.54 * 108 1.39 * 109 2.77 * 109

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie သို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm

ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie 10 000 000 5 * 107 10 * 107 2.5 * 108 5 * 108 10 * 108 2.5 * 109 5 * 109
ဗြိတိန်နိုင်ငံဂါလံနှုန်း Therm 1.804 9.02 18.04 45.101 90.202 180.403 451.009 902.017