အကြိုက်ဆုံးမှ Add
 
အကြိုက်ဆုံးကနေ Remove

Joule နှုန်းလီတာ သို့ Joule နှုန်းကုဗမီတာ

1 Joule နှုန်းလီတာ တန်းတူ 1 000 Joule နှုန်းကုဗမီတာ
1 Joule နှုန်းလီတာ တန်းတူ 1 000 Joule နှုန်းကုဗမီတာ
1 Joule နှုန်းကုဗမီတာ တန်းတူ 0.001 Joule နှုန်းလီတာ

တိုင်းတာခြင်းယူနစ်: တိကျတဲ့စွမ်းအင်, လောင်ကျွမ်းခြင်း၏အပူ

ပွောငျး Joule နှုန်းလီတာ သို့ Joule နှုန်းကုဗမီတာ။ နယူးကူးပြောင်း။

Joule နှုန်းလီတာ
ပွောငျးလဲ
Joule နှုန်းကုဗမီတာ ပွောငျး
      Joule နှုန်းလီတာ ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      Joule နှုန်းကုဗမီတာ ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      Joule နှုန်းကုဗမီတာ သို့ Joule နှုန်းလီတာ
      Joule နှုန်းလီတာ သို့ Joule နှုန်းကုဗမီတာ, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ Joule နှုန်းလီတာ သို့ Joule နှုန်းကုဗမီတာ

Joule နှုန်းလီတာ 1 5 10 25 50 100 250 500
Joule နှုန်းကုဗမီတာ 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ Joule နှုန်းကုဗမီတာ သို့ Joule နှုန်းလီတာ

Joule နှုန်းကုဗမီတာ 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000
Joule နှုန်းလီတာ 1 5 10 25 50 100 250 500