အကြိုက်ဆုံးမှ Add
 
အကြိုက်ဆုံးကနေ Remove

Joule နှုန်းလီတာ သို့ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်

1 Joule နှုန်းလီတာ တန်းတူ 1 ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်
1 Joule နှုန်းလီတာ တန်းတူ 1 ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်
1 ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် တန်းတူ 1 Joule နှုန်းလီတာ

တိုင်းတာခြင်းယူနစ်: တိကျတဲ့စွမ်းအင်, လောင်ကျွမ်းခြင်း၏အပူ

ပွောငျး Joule နှုန်းလီတာ သို့ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်။ နယူးကူးပြောင်း။

Joule နှုန်းလီတာ
ပွောငျးလဲ
ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် ပွောငျး
      Joule နှုန်းလီတာ ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် သို့ Joule နှုန်းလီတာ
      Joule နှုန်းလီတာ သို့ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ Joule နှုန်းလီတာ သို့ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်

Joule နှုန်းလီတာ 1 5 10 25 50 100 250 500
ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် 1 5 10 25 50 100 250 500

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် သို့ Joule နှုန်းလီတာ

ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် 1 5 10 25 50 100 250 500
Joule နှုန်းလီတာ 1 5 10 25 50 100 250 500