အကြိုက်ဆုံးမှ Add
 
အကြိုက်ဆုံးကနေ Remove

နံပါတ်ခွဲခြင်း၊ သင်ယူခြင်း။

ကော်လံဌာနခွဲဂဏန်းတွက်စက် နှစ်နံပါတ် (လဒ်) ခွဲဝေတွက်ချက်နှင့်ကော်လံဌာနခွဲတစ်ခုသင်ထောက်ကူရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။

နှစ်ဦးနံပါတ်များ, စုနှင့် Divide ထည့်ပါ။

အားဖွငျ့ခှဲခွား