အကြိုက်ဆုံးမှ Add
 
အကြိုက်ဆုံးကနေ Remove

ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie သို့ ကုဗမီတာလျှင် Joule

1 ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie တန်းတူ 4 186.800 ကုဗမီတာလျှင် Joule
1 ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie တန်းတူ 4 186.800 ကုဗမီတာလျှင် Joule
1 ကုဗမီတာလျှင် Joule တန်းတူ 0.000239 ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie

တိုင်းတာခြင်းယူနစ်: တိကျတဲ့စွမ်းအင်, လောင်ကျွမ်းခြင်း၏အပူ

ပွောငျး ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie သို့ ကုဗမီတာလျှင် Joule။ နယူးကူးပြောင်း။

ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie
ပွောငျးလဲ
ကုဗမီတာလျှင် Joule ပွောငျး
      ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      ကုဗမီတာလျှင် Joule ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      ကုဗမီတာလျှင် Joule သို့ ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie
      ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie သို့ ကုဗမီတာလျှင် Joule, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie သို့ ကုဗမီတာလျှင် Joule

ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie 1 5 10 25 50 100 250 500
ကုဗမီတာလျှင် Joule 4 186.800 20 934 41 868 104 670 209 340 418 680 1 046 700 2 093 400

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ ကုဗမီတာလျှင် Joule သို့ ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie

ကုဗမီတာလျှင် Joule 10 000 50 000 100 000 250 000 500 000 1 000 000 2 500 000 5 000 000
ကုဗမီတာလျှင်နိုင်ငံတကာ kilocalorie 2.388 11.942 23.885 59.711 119.423 238.846 597.115 1 194.229