အကြိုက်ဆုံးမှ Add
 
အကြိုက်ဆုံးကနေ Remove

ကုဗမီတာလျှင် Joule သို့ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်

1 ကုဗမီတာလျှင် Joule တန်းတူ 0.001 ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်
1 ကုဗမီတာလျှင် Joule တန်းတူ 0.001 ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်
1 ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် တန်းတူ 1 000 ကုဗမီတာလျှင် Joule

တိုင်းတာခြင်းယူနစ်: တိကျတဲ့စွမ်းအင်, လောင်ကျွမ်းခြင်း၏အပူ

ပွောငျး ကုဗမီတာလျှင် Joule သို့ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်။ နယူးကူးပြောင်း။

ကုဗမီတာလျှင် Joule
ပွောငျးလဲ
ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် ပွောငျး
      ကုဗမီတာလျှင် Joule ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် ပြောင်းလဲခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ
      ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် သို့ ကုဗမီတာလျှင် Joule
      ကုဗမီတာလျှင် Joule သို့ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်, အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ ကုဗမီတာလျှင် Joule သို့ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ်

ကုဗမီတာလျှင် Joule 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000
ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် 1 5 10 25 50 100 250 500

မှကူးပြောင်းခြင်းစားပွဲပေါ်မှာ ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် သို့ ကုဗမီတာလျှင် Joule

ကုဗမီတာလျှင်ကီလိုဂျိုးလ် 1 5 10 25 50 100 250 500
ကုဗမီတာလျှင် Joule 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000